Kakiriguma, Odisha 765013, India

Click on the map to display elevation.

About the map

Topographic maps > India > Odisha > Koraput > Kakiriguma

Point of interest

Center: 18.9060220 83.0138860

Borders: 18.9046730 83.0125370 18.9073710 83.0152350

Kakiriguma, Odisha 765013, India map, Kakiriguma, Odisha 765013, India topography, Kakiriguma, Odisha 765013, India elevation, Kakiriguma, Odisha 765013, India relief, India, Odisha, Koraput, Kakiriguma, point of interest.